IBNU HUSSAIN

Perjalanan Hamba Kehadrat Ilahi Menempuh Jalan Penuh Fitnah.

Mengumpulkan semua pandangan serta rujukan bagi hamba yang berjalan atas landas Ketuhanan dan menjadi benteng-benteng ahlinya.

%d bloggers like this: